Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 287

w SPDSK w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63 A

Tel. 22 317 94 05
email:
zs87@edu.um.warszawa.pl

 siedziba szkoły w szpitalu poziom 1 E

 

Podstawa prawna działalności:

  • Orzeczenie Organizacyjne z 1956r.
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty z późn. zmianami
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.

  Organem prowadzącym placówkę jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 287 z oddziałami gimnazjalnymi

 i z oddziałem przedszkolnym dzieci 6 letnich

Siedziba szkoły w szpitalu poziom 1 E

 

Dyrektor SPS nr 287 - Anna Woźnica

Zastępca dyrektora SPS nr 287 - Danuta Włodarczyk - Molska

Kierownik wychowania – Jolanta Talma

                                      

Opieką specjalną - dydaktyczną i wychowawczą placówki obejmowane są dzieci chore - pacjenci szpitala.                                

Głównym celem działania szkoły w szpitalu jest wspomaganie procesu leczenia chorego dziecka. Terapia przez naukę i zabawę. Uczniowie realizują obowiązek szkolny, aby po powrocie do zdrowia móc bez zaległości wrócić do nauki w szkole macierzystej. Rozwijamy zainteresowania i pasje by dziecko- pacjent - uczeń  zapominał o smutku, bólu, izolacji  - przeżyciach wynikających z hospitalizacji.

Jak działa szkoła w szpitalu?

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku zgodnie z planem lekcji na poszczególnych oddziałach. W naszej szkole nauczane są języki obce: angielski i niemiecki. Lekcje  odbywają w świetlicach i salach chorych.

Zajęcia prowadzone w szpitalu mają charakter zindywidualizowany, a to oznacza, że dostosowujemy tempo pracy do możliwości wysiłkowych, samopoczucia i poziomu wiedzy dziecka. Realizując program staramy się tak przeprowadzić lekcje, aby nauka była przyjemnością. Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje do nauczania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniów przewlekle chorych.

U nas, jak w każdej innej szkole, uczeń uzyskuje oceny. Po zakończeniu leczenia dziecko otrzymuje zaświadczenie z ocenami, które jest honorowane przez szkołę macierzystą. Istnieje również możliwość dokonywania klasyfikacji semestralnych w przypadku długiego pobytu ucznia w szpitalu, oraz zdawanie egzaminu gimnazjalnego

Każdy uczeń - pacjent  może uczestniczyć w zajęciach wychowawczych-pozalekcyjnych. Są to zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, komputerowe, czytelnicze, gry, zabawy i inne według zainteresowań wychowanków. Dzieci biorą udział w organizowanych imprezach, uroczystościach, spotkaniach o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym, terapeutycznym i wyrównawczym, podczas których zarówno rozwijają swoje zainteresowania, nawiązują kontakty z rówieśnikami, korzystają z różnych form edukacji kulturalnej, przyrodniczej, profilaktycznej jak i uzupełniają (w razie takiej potrzeby) zaległości szkolne.

W szkole działa biblioteka z bogatym księgozbiorem, zarówno dla dzieci i młodzieży jak i rodziców naszych uczniów.

Szkoła współpracuje w swojej działalności z dyrekcją i personelem oddziałów Szpitala. W  zajęciach odbywających się w szkole oraz poza terenem oddziału lub szpitala biorą udział dzieci, które otrzymały aktualną zgodę na zajęcia od lekarza prowadzącego.

 

  Rys historyczny

      W 1956 r. w Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie powołano przyszpitalną szkołę podstawową.

W związku z reformą oświaty w 1999 roku zostało utworzone gimnazjum, a we wrześniu 2000 roku utworzono Zespół Szkół  nr 87. Od 01 września 2017 r. w wyniku reformy edukacji przekształcono Zespół w Szkołę Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Placówka prowadzi działalność również w trzech warszawskich szpitalach (ul. Lindleya, ul. Banacha, ul. Kopernika).

 

Misja szkoły

Szkoła w szpitalu realizuje takie same zadania jak szkoła publiczna samodzielna.  Jest szkołą terapeutyczną, działa według innego systemu organizacyjnego, wszystkie działania szkoły podporządkowane są funkcji terapeutycznej, wspomagającej proces leczenia. I dlatego nasza szkoła jest nietypowa – to szkoła dla dzieci szczególnych, bo chorych, a więc bardziej potrzebujących naszej pomocy .

Naszą misją jest wspomaganie procesu leczenia poprzez naukę i zabawę. Inspirujemy i zachęcamy dzieci do działań twórczych, stosujemy nowoczesne i aktywizujące metody nauczania, rozwijamy zainteresowania, by każde dziecko pomimo choroby mogło odnieść sukces, uwierzyć w siebie, pokonać własne słabości.

 

Szanowny Rodzicu!

Pamiętaj o dostarczeniu dziecku do szpitala podręczników, zeszytów przedmiotowych, przyborów szkolnych, plastycznych. Prosimy też  o kontakty ze szkołą.

Wszelkie informacje o dziecku, są dla nas bardzo cenne, obustronnie pomagają w procesie edukacji Państwa dziecka.

                                                

                                                  “Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.....”

                                                                                           Janusz Korczak