Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

dla rozwoju Mazowsza

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.

Program Operacyjny: RPOWM/2.2/1/2012 Priorytet II „Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.2 "Rozwój e-usług".

Nazwa projektu: „Wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym z siedzibą w Warszawie”.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie.

Finansowanie: Całkowita wartość inwestycji 2 196 657,00 PLN, dofinansowanie EFRR 1 867 158,45 PLN.

Opis projektu: Zasadniczym celem nowej inwestycji w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie jest rozwój e-usług medycznych świadczonych mieszkańcom Warszawy oraz całego kraju.

Region cechuje silny rozwój e-usług, stąd zapewnienie mieszkańcom regionu powszechnego dostępu do wybranych usług medycznych w trybie on-line staje się dla SPDSK koniecznością. Bez zwiększenia dostępności cyfrowej, poziomu innowacyjności oraz zdolności do praktycznego wykorzystania technologii ICT, Szpital nie będzie w stanie dotrzymać kroku rozwojowi miasta, powiatu, a także Mazowsza.

Zwiększenie dostępności e-usług medycznych nastąpi poprzez doposażenie i modernizację infrastruktury informatycznej placówki, wdrożenie nowych elementów funkcjonalnych zintegrowanego systemu informatycznego służącego pełnej obsłudze zdarzeń medycznych i administracyjnych, jak również zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych zawartych w dokumentacjach: medycznej i zarządczej.

Inwestycja polegać będzie na modernizacji i rozbudowie sieci komputerowej w celu zwiększenia jej przepustowości i szybkości niezbędnej do świadczenia e-usług, wyposażeniu szpitala w nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz wdrożeniu elementów zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego uruchomienie platformy e-usług medycznych.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.


Kalendarium realizacji inwestycji

31 lipca 2013
Zarządzeniem wewnętrznym w szpitalu został powołany Komitet Sterujący ProjektemWprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym z siedzibą w Warszawie”, który jest reprezentowany przez Dyrektora Szpitala.

7 sierpnia 2013
Planowane jest ogłoszenie Dialogu Technicznego, którego termin zostanie podany w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej SPDSK.

20 sierpnia 2013
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego.

Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 2 - wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego

30 sierpnia 2013
OGŁOSZENIE "Nadzór i doradztwo techniczne" Art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP - ZO/15/2013

9 września 2013
Zapytanie ofertowe na "Nadzór i doradztwo techniczne" Art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP - ZO/15/2013

17 października 2013
OGŁOSZENIE "Nadzór i doradztwo techniczne" 
Art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP - ZO/75/2013

30 październik 2013
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie tablic i plakietek informacyjnych" 
Art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP - ZO/17/2013

31 października 2013
Zapytanie o cenę na "Nadzór i doradztwo techniczne nad projektem" 
- ZO/75/2013

19 listopada 2013
"Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - załącznik ZO/75/2013

20 lutego 2014
Przesłanie do publikacji ogłoszenia do procedury:

Wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT 
w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym  
z siedzibą w Warszawie.

Postępowanie, znak: RejZamPub/16/2014

tryb: przetarg nieograniczony  /powyżej 134 000 Euro/

22 lutego 2014
Opublikowanie Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - RejZamPub/16/2014.

24 lutego 2014
Zamieszczenie Ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego - RejZamPub/16/2014.

04 marca 2014
Zamawiający otrzymał informację o wniesieniu odwołań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej - dot. RejZamPub/16/2014.

13 marca 2014
Zamawiający dokonał zmian w treści SIWZ na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. tj. Dz.U. 2013r., z póź. zm., oraz przedłużył termin składania ofert na dzień 07.04.2014r. ogłoszenie przesłane do publikacji w dniu 13.03.2014r., opublikowane w Dzienniku Urzędu Unii Europejskiej w dniu 18.03.2014r - dot. RejZamPub/16/2014.

03 kwietnia 2014
Zamawiający przesuwa termin otwarcia ofert na dzień 14.04.2014r. (ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędu Unii Europejskiej  w dniu 08.04.2014r.) - dot. RejZamPub/16/2014.

14 kwietnia 2014
Otwarcie ofert, złożona została jedna oferta przez konsorcjum firm - dot. RejZamPub/16/2014.

Compu Group Medical Polska Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)
ul. Do Dysa 9
20-149 Lublin
oraz
OPTeam S.A. (Partner Konsorcjum)
Tajęcina 113
36-002 Jasionka

07 maja 2014
Prezentacja próbki - dot. RejZamPub/16/2014.

22 maja 2014
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

05 czerwca 2014
Podpisanie umowy - dot. RejZamPub/16/2014.

Konsorcjum firm:
Compu Group Medical Polska Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)
ul. Do Dysa 9
20-149 Lublin
oraz
OPTeam S.A. (Partner)
Tajęcina 113
36-002 Jasionka

Uzasadnienie wyboru oferty:Jedyna oferta, w myśl art. 2 pkt 5 ustawy uznana za najkorzystniejszą.