Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Biura Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Dr  hab. nauk hum. Andrzej Nawrocki

Pracuje: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 63A,  
02-091 Warszawa

Dyżur Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego odbywa się:
Drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, w godz. 7:45 - 11:45, pokój nr 22 poziom 0E na obszarze Oddziału Klinicznego Psychiatrii. Telefon 728-320-279.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2017.882), od stycznia 2006 r., osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.

Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.


Do zadań w/w Rzecznika należy:

 • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;
 • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;
 • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów;
 • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;


Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

Rzecznik Praw Pacjenta - Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:  800 - 190 – 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych), czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

 • Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
 • Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00


Ustawa z dn.6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.2017.1318)

Ustawa z dn.19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2017.882)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz.U.2006.16.126 ze zm.)

Na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.2017.1318)  pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych
 • informacji
 • tajemnicy informacji z nim związanych
 • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • poszanowania intymności i godności pacjenta
 • dokumentacji medycznej
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • opieki duszpasterskiej
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie